Det er nå åpnet opp for forhåndspåmelding av lag

Det er nå åpnet opp for forhåndspåmelding av lag.

Startkontigent kr: 300,- pr lag.
Frist for forhåndspåmelding: 01.07.2015.

Påmelding av lag vil være mulig under mesterskapet såfremt skytterne meldes inn før første skytter starter i aktuell gren. Prisen er den samme.

Påmelding gjøres via følgende excel ark: Påmelding lag

Arket inneholder en «eksempel» fane som forklarer hvordan skjemaet skal fylles ut. Vennligst studer denne nøye før det skjemaet sendes inn.

Utfyllte ark sendes til: feltnm2015@ringerikepistolklubb.no