Løype

Løypeoppsett finner dere på linkene under.

Vær klar over at løypene kan endres uten varsel helt fram til stevnestart.

Fin og Grov
Militær og Revolver

Rangering på alle skiver som har sone.