Løypeoppsett lagt ut

Løypeoppsett kan dere finne her

Vær klar over at løypeoppsett kan endres uten varsel helt fram til stevnestart.