Problemer med mottak av epost

Det ble plutselig mistenkelig stille i NM mailboksen og det viser seg at vi har problemer med vår tjenesteleverandør av epost.

Post som sendes til feltnm2015@ringerikepistolklubb.no kommer ikke frem til oss. Avsender får heller ingen feilmelding tilbake.

Vi vet på dette tidspunkt ikke om post har forsvunnet eller om den vil komme frem når problemet er løst.

Det er søndag og teknisk support hos vår leverandlør er stengt. Dette problemet vil derfor tidligst bli løst i løpet av morgendagen.

Startlister oppdatert 12.07.2015

Foreløpige startlister for alle grener er nå klare.

Dersom du har:

  • Meldt deg på, men mangler i startlisten.
  • Står oppført i feil klasse.
  • Tidligere har inngått en avtale om starttidspunkt som ikke har blitt hensyntatt.
  • Må endre starttidspunkt pga. at du skal være funksjonær under arrangementet.

Så send mail til feltnm2015@ringerikepistolklubb.no.

Andre henvendelser ang. starttidspunkt som ikke allerede er avtalt, vil desverre ikke bli besvart. Vi har ikke mulighet til å få gjort flere endringer på dette nå da de fleste lag er fulle og er sendt videre til punching.

Trykk her for startlister: Startlister

 

 

 

Frist for etterpåmeldinger: 08.07.2015

Grunnet svært mange etterpåmeldinger og veldig mye manuellt arbeid i forbindelse med dette, blir vi desverre nødt til å sette en absolutt siste frist for påmelding for å få tid til å gjøre ferdig arbeidet med startlister.

Siste frist for påmelding er: 08.07.2015. Kl. 18:00. 

NB: Funksjonærer vil fortsatt ha anledning til å melde seg på da disse har reserverte plasser.

Samlet påmelding

Vi får inn noen henvenselser rundt samlet påmelding. Dette løses på følgende måte:

  • Registrer alle skytterne på påmeldingssiden
  • Noter de fakturanr. som blir generert
  • Legg inn en betaling på totalsum
  • Send listen over fakturanr. til feltnm2015@ringerikepistolklubb.no

Det sparer påmeldingsansvarlig og kasserer for et betydelig antall dugnadstimer i forhold til å håndtere «manuelle» excel ark.

Det er nå åpnet opp for forhåndspåmelding av lag

Det er nå åpnet opp for forhåndspåmelding av lag.

Startkontigent kr: 300,- pr lag.
Frist for forhåndspåmelding: 01.07.2015.

Påmelding av lag vil være mulig under mesterskapet såfremt skytterne meldes inn før første skytter starter i aktuell gren. Prisen er den samme.

Påmelding gjøres via følgende excel ark: Påmelding lag

Arket inneholder en «eksempel» fane som forklarer hvordan skjemaet skal fylles ut. Vennligst studer denne nøye før det skjemaet sendes inn.

Utfyllte ark sendes til: feltnm2015@ringerikepistolklubb.no